محصول :کره جنوبی
ابعاده :۶۰x30x7
دارای منبع اب برای ست کردن رطوبت سنج
دارای دو مخزن جیوه برای نشان دادن بیشترین دما و کمترین دما همراه با یک سنسور آنالوگ برای نشان دادن رطوبت محیط
دقت اندازه گیری این دماسنج در سایت اصلی این شرکت ۹۸% بیان شده است


اولین نظر دهنده باشید !