– پر شده با الکل قرمز رنگ
– قطر خارجی شیشه‌ی این ترمومترها ۷-۶ میلیمتر می‌باشد
– رنگ شیشه طبق استاندارد زرد است. در مقایسه با ترمومترهای دارای زمینه سفید رنگ، خصوصاً ترمومترهای که با جیوه پر شده اند،رنگ زرد باعث سهولت بیشتر خواندن می‌شود
– هر ۱۰ درجه سانتیگراد، اعداد درجه‌بندی بر روی ترمومتر چاپ شده است
– درجه‌بندی این ترمومتر ها در برابر تمامی مواد شیمیایی به جز اسید‌فلوریدریک و سود‌سوزآور (‌به میزان کمتر) مقاوم می‌باشد،زیرا این دو ماده به خود شیشه آسیب می‌رسانند
– به جای حلقه‌ی شیشه‌ای مرسوم، یک سرپوش مخصوص در بالای این ترمومترها قرار گرفته است، این سرپوش غیر مدور در برابر مایعات داغ تا دمای ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ ثانیه مقاوم است
– در مقابل مخزن انبساط یک روزنه وجود دارد تا کاربر بتواند هرگونه جدایش در ستون مایع را مشاهده نماید


اولین نظر دهنده باشید !