واژه ی دماسنج خود به شما می گوید که چه کاری از دستش بر می آید.

دما یعنی حرارت و سنج یعنی اندازه گرفتن آن. پس دماسنج دستگاهی است که با آن درجه حرارت را تعیین می کنند. برای تعیین حرارت، تنها راه، این است که اثر و تغییرات آن را بر جسمی مورد توجه قرار دهیم. مثلاً چون ما تغییر محسوسی، بر اثر حرارت، در جسمی مشـاهده کنیم. درباره اش می گوییم:
« این جسم خیلی داغ است! »

گرما و سرما، اجسام بسیاری را تحت تأثیر و دگرگونی قرار می دهند. پس ما برای درست کردن دماسنج به ماده ای نیازمندیم که سرما و گرما در آن بی تأثیر بوده، حالت طبیعی اش را دگرگون نسازد. برای این منظور، جیوه مناسب ترین ماده است.

دماسنج های جیوه ای یکی از متداول ترین دماسنج های موجود در دنیا هستند این دماسنج ها در ابعاد و مدل های گوناگون موجود هستند یکی از متداول ترین دماسنج های پلاستیکی و چوبی هستند که در بازرگانی کرچ نوین به فروش می رسند.


اولین نظر دهنده باشید !