دماسنج طبی برای سنجش دمای بدن دام به کار می‌رود. معمولاً این دماسنج دارای مخزن جیوه و استوانه شیشه‌ای مدرج است که از ۳۵ تا ۴۲ درجه بندی شده‌است (در مقیاس سلسیوس). دماسنج در زیر زبان، زیر زبان یا مقعد قرار می‌گیرد. البته سنجش دمای دام از پیشانی یا پرده صماخ نیز قابل انجام است. امروزه از دماسنج‌های دیجیتال نیز استفاده می‌شود.

دمای رکتال نزدیکترین دما به دمای مرکزی بدن است.


اولین نظر دهنده باشید !