مشخصات کلی: کشور سازنده :آلمان ۶۰۰W 48V Electric DC Geared Motor 16A 510 RPM Unite MY1120ZXF

انتشار : پنج شنبه ۲۰ مرداد
قيمت : تماس بگيريد

مشخصات کامل: کشور سازنده : ژاپن Fenner 23RPM Gearbox WEG 2.2kW Electric Motor 3-Phase Gear-Motor 6-Pole

انتشار : پنج شنبه ۲۰ مرداد
قيمت : تماس بگيريد

مشخصات کلی: کشور سازنده :هونگ کنگ Cylinder Gear Box Electric Motor 6100RPM DC 24V w Base Holder

انتشار : پنج شنبه ۲۰ مرداد
قيمت : تماس بگيريد

مشخصات کلی: کشور سازنده :کره جنوبی SEW-Eurodrive 230/400v 3-Phase 0.55kW Electric Motor GearBox 126RPM Gear-Motor

انتشار : پنج شنبه ۲۰ مرداد
قيمت : تماس بگيريد

مشخصات کلی: کشور سازنده : چین ۱Pcs 250W DC 12V 240rpm Turbine Direct Current Reduction Gear Electric Motor

انتشار : پنج شنبه ۲۰ مرداد
قيمت : تماس بگيريد

مشخصات کلی : کشور سازنده:هنگ کنگ DFGA42FG DC24V 100RPM 15x7mm Shaft Magnetic Gear Box Electric Motor

انتشار : پنج شنبه ۲۰ مرداد
قيمت : تماس بگيريد

مشخصات کلی: کشور سازنده :هنگ کنگ ۶mm Shaft Rectangle Gear Box 2 Terminals Electric Geared Motor DC 12V 65RPM

انتشار : پنج شنبه ۲۰ مرداد
قيمت : تماس بگيريد

مشخصات کلی: کشور سازنده : آمریکا ۲۴V 350W Electric Motor W/ Gear 9T Sprocket 24 Volt 350 Watt MY1016Z3 M ST11

انتشار : پنج شنبه ۲۰ مرداد
قيمت : تماس بگيريد